KURUMSAL

 

  • Yabancı dili öğretirken çağcıl metotlar kullanmayı, yabancı öğretmenlerle öğrencilerini bir araya getirerek    “kültürle” bütünleştirerek  yabancı dili öğretmeyi, yurt dışı değişim projeleriyle çalışmalarını pekiştirmeyi,
  • Velilerden, bilim danışma kurulundan ve ilgili diğer taraflardan gelen talep ve önerileri sistematik olarak değerlendirerek yenilikleri takip etmeyi ve sürekli gelişmeyi,
  • Hizmet içi eğitim çalışmalarıyla tüm çalışanlarının kişisel, mesleki ve sosyal gelişimlerine destek olmayı,
  • Düzenlediği sosyal aktiviteler ve projelerle öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişmelerine destek olmayı, onlara sorumluluk duygusu kazandırmayı,
  • Gelişen ve değişen dünyada bilişim teknolojilerini en etkin biçimde kullanmayı, yeterli teknik donanımı      sağlamayı,
  • Öğrencilerin “yaparak, yaşayarak” öğrenmelerini desteklemek için laboratuvar çalışmalarına ve projelere dayalı eğitim yapmayı,
  • Misyonunu ve politikalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi, yeni amaç ve hedefler belirlemeyi, buna yönelik planlar yapmayı, gerekli kaynakları sağlayarak bu planları hayata geçirmeyi, tüm bunların sürekliliğini yöneticileri, çalışanları, velileri ve öğrencileriyle birlikte “Avrupa Kolejli” olarak sağlamayı taahhüt eder.
  • Takım çalışmasını destekleyerek, grup veya birey olarak elde edilen başarıları teşvik edecek bir eğitim öğretim ve çalışma ortamı yaratmayı ilke olarak benims

Misyonunu ve politikalarını düzenli olarak gözden geçirmeyi, yeni amaç ve hedefler belirlemeyi, buna yönelik planlar yapmayı, gerekli kaynakları sağlayarak bu planları hayata geçirmeyi, tüm bunların sürekliliğini yöneticileri, çalışanları, velileri ve öğrencileriyle birlikte “MUTO ” olarak sağlamayı taahhüt eder.